עולם הסאונד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-9525258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פנס אפקט TV

 
 
 

פנס אפקט TV

 

Total power: 25W.
162 LED, red/green/blue 3 colors transform.
The 4 DMX channel.
A variety of patterns of dynamic transformation.
Pattern changes of speed can be adjusted.
Pattern with strobe function.
With acoustic model (sound control sensitivity adjustable).

 
 
פנס אפקט TV
 
 
 
 
 
שתף מוצר