עולם הסאונד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-9525258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סאב מוגבר 18" Audio Center

 
 
 

AMPLIFIER
DSP
Cabinet
Cabinet MaterialCNC made of excellent wood
Cabinet ColorBlack is standard and default color. Consult with Audiocenter sales team for other customized colors
Pole Mount M20 base Φ35mm
Dimension(W×H×D)988×520×714mm
Net Weight70.0Kg

 
 
 
 
סאב מוגבר 18'' Audio Center
 
 
 
 
 
שתף מוצר