עולם הסאונד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-9525258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כבלים מחברים ומתאמים

 
 
 
 
 
 
 כבל  RCA-RCA
 
 
 
 
 
 
 
 
 כבל PL-PL
 
 
 
 
 
 
 
 
כבל RAC-PL
 
 
 
 
 
 
 
 
כבל 2RCA -PL3.5MM
 
 
 
 
 
 
 
 
כבל 2PL-PL3.5MM