עולם הסאונד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-9525258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN EAR MONITOR
 
 
 
 
 
 
 
 
SHURE SLX24E/SM58
 
 
 
 
 
 
 
 
SHURE BLX24E/BETA58
 
 
 
 
 
 
 
 
SHURE BLX24E/SM58
 
 
 
 
 
 
 
 
SHURE BLX14E/P31