עולם הסאונד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-9525258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מסכים, מקרנים ומתקני תליה

 

המקרנים מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות:

1. מקרן נורה.

2. מקרן לד.